Mã số: KKV05-6421

Tên tác phẩm:

vượt lên

Tác giả:

Tô Thành Long

Nội dung tác phẩm:
vượt lên
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Tô Thành Long

Lượt xem:1161

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả