Mã số: KKV05-4429

Tên tác phẩm:

Xe Bus ngày mưa

Tác giả:

Lưu Hà

Nội dung tác phẩm:
Xe Bus ngày mưa
Thời gian chụp:

09/2017

Địa điểm chụp:

Ha noi

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lưu Hồng Hà

Lượt xem:48

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả