Mã số: KKV05-1022

Tên tác phẩm:

Xóm lưới

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Phụ nữ làm nghề đan vá lưới đánh cá tại xóm biển Nhà Mát (Bạc Liêu)
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:21

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả