Mã số: KKV05-233

Tên tác phẩm:

XUẤT HÀNH

Tác giả:

VŨ NGỌC VINH

Nội dung tác phẩm:
Đội quân xuất hành xuống đường tiếp thị, quảng bá sản phẩm mới.
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Thành phố Nam Định, NĐ

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Ngọc Vinh

Lượt xem:77

Ngày đăng:26/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả