Mã số: KKV05-1020

Tên tác phẩm:

Xưởng bánh kẹo

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Lao động phổ thông tại cơ sở làm bánh kẹo ở phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:11

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả