Mã số: KKV05-1025

Tên tác phẩm:

Xưởng bánh kẹo

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Lao động phổ thông tại một cơ sở sản xuất bánh kẹo thủ công tại thành phố Bạc Liêu
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:18

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả