Mã số: KKV05-1054

Tên tác phẩm:

yên bình trên sông

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
nử sinh trường VHNT khơme tỉnh TRà vinh
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Mộc Hóa tỉnh Long An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:26

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả