Liên hệ

Mọi câu hỏi, thắc mắc về cuộc thi xin gửi mail cho ban tổ chức theo địa chỉ email: khoanhkhacvang05@gmail.com.

Số điện thoại đường dây nóng: 0904.666.006 (Nhà báo Nguyễn Tất Sơn và Nhà báo Trần Công Đạt).

Chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc sớm nhất có thể.

Trân trọng!

Đường dây nóng

Ông: Nguyễn Tất Sơn và Trần Công Đạt
0904.666.006